Vissza

Pályázati kiírás - Az év Projektmenedzsere Díj 2013

2013-ban is kiírásra kerül "Az év Projektmenedzsere Díj" pályázat. A díjpályázat céljai között szerepel a kiemelkedő projektmenedzserek felkutatása és teljesítményük bemutatása a szakmai-üzleti közvéleménynek, a projektmenedzsment szakma elismertségének növelése, a projektmenedzsment kultúra fejlesztése.


Pályázati kiírás
Az Év Projektmenedzsere Díj
2013

 1. A díjpályázat célja:

 • Kiemelkedő projektmenedzserek felkutatása és teljesítményük bemutatása a szakmai-üzleti közvéleménynek.
 • A projektmenedzsment szakma elismertségének növelése.
 • A projektmenedzsment kultúra fejlesztése (jó példa és kiemelkedő gyakorlat bemutatásával).
 • A díj nyertese jogosulttá válik az IPMA Achievement Award nemzetközi pályázatán való részvételre.
 1. A pályázat kiírója és a díj adományozója:

A pályázat kiírója és a Díj adományozója: a Projektmenedzsment Kiválóság Tábla (PM Tábla), a projektmenedzsment szakmai szervezetek közössége.
A PM Tábla létrejöttét, működését a PM Tábla az „Év Projektmenedzsere Díj" kiírási rendszere című alapító dokumentuma tartalmazza, ami az alábbi web helyen található: www.evprojektmenedzsere.hu.

A PM Tábla tagjai:

 • Fővállalkozók Magyarországi Szövetsége (FŐVOSZ)
 • HTE Projektmenedzsment Szakosztály (TIPIK)
 • Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
 • Magyar Projektmenedzsment Szövetség (PMSZ)
 • PMI Budapest, Magyar Tagozat (PMI Bp.)
 • Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (IPMACERT)
 • Építéstudományi Egyesület (ÉTE)
   
 1. Pályázat lebonyolítása:

a. Pályázati kiírás

A pályázni a mellékletekben megadott alábbi dokumentumok kitöltésével lehet:

A pályázatokat 2013. október 1. éjfélig kell elektronikusan a szalay.imre@pmi.hu címre megküldeni.
A pályázó projektmenedzseri kompetenciáját egy vagy több általa (öt) évnél nem régebben vezetett projekten keresztül mutathatja be.
A projekt specialitásáról szóló részben a legnagyobb kihívást jelentő feladat/projekt/portfolió bemutatása javasolt, míg a projektmenedzsment tudásra, képességekre vonatkozó kérdések megválaszolásához az adott időszakban legrelevánsabb, az eddigiektől és egymástól különböző projektekben szerzett tapasztalatok is felhasználhatók.
Az értékelés a megadott szempontok alapján írt pályázat és a jelölt meghallgatása alapján kerül eldöntésre. A meghallgatások 2013. október 15. és 30. között várhatók.

Az eredményhirdetés időpontja: 2013. november 7., a nemzetközi projektmenedzsment világnaphoz kapcsolódóan.

 

b. Értékelési szempontok

 1. A pályázó projektmenedzsment ars poétikája, nézetei a szakmáról (15%):
 • mit gondol a projektmenedzser szerepétől, felelősségéről, személyes hozzáadott értékéről egy projektben,
 • mit gondol a projektmenedzsmentről, mint szakmáról,
 • hogy látja a projektmenedzser szakma jövőjét.
 • projekt kultúra fejlődése terén elért eredmények hogyan segíthetik az üzleti érték növelését
 1. A kiemelt projekt specialitásai (10%):
 • a projektben betöltött pontos szerepkör,
 • a projekt egyedisége, újszerűsége,
 • a projekt elkülönültsége a napi működéstől,
 • a bemutatott projekt kockázatai (műszaki-technikai, üzleti-pénzügyi, szervezési)
 • a projekt mérhető céljainak és siker kritériumainak bemutatása (különös tekintettel a szponzort adó szervezet stratégiai céljaihoz való kapcsolódásra),
 • a projekt hozzájárulása az üzleti érték növeléséhez
 • a kiemelt projekt specialitása, különös nehézsége, komplexitása:
 • szervezeti komplexitás (belső és külső szervezeti egységek, alvállalkozói szerkezet, társprojektekhez kapcsolódás),
 • műszaki-technikai, üzleti-közgazdasági, jogi-szabályozási szaktudások bonyolultságok.
 1. Projektmenedzseri tudás bemutatása a vezetett/bemutatott projekteken keresztül: (45%):
 • tervkészítési- és változáskezelési sikeres tapasztalatok,
 • kommunikációs terv készítési eredmények, beleértve
  • a projekt szponzorral/befektetővel és a felhasználókkal történő érdekegyeztetés és kommunikáció tapasztalatait,
  • konfliktusmenedzselésben elért eredmények bemutatása,
  • amennyiben releváns a különböző szakmai- és nemzeti kultúrák illesztésének kritikus kérdései, sikeres megoldások,
 • a vezetett projektekben a dolgozók motiválásában (érdekeltségi rendszerében) megvalósított hatásos eredmények,
  • bizalomépítésben alkalmazott módszerek
 • kockázatkezelési, hatásos gyakorlati megoldások alkalmazása,
 • minőségmenedzsment megoldások a vezetett projektekben,
 • beszerzési-, beszállítói kapcsolat menedzselés megvalósított eredményei,
 • alkalmazott projekt lezárási (értékelési) megoldás.
 • a projektből levonható menedzseri tanulságok.
 1. A pályázó projektmenedzsment tapasztalatainak mennyisége és minősége (25%)
 • projektvezetési tapasztalatok (vezetett projektek, projekt szerepek, elért eredmények)
 • projekt módszertan ismeret bemutatása (formális, informális tanulás, képzés útján szerzett ismeretek),
 • projektmenedzsment végzettség, képzettség, minősítések (PMI PMP, IPMA, kamarai, építőipari minősítések, stb.), szakmai ismeretek,
 • szakmai aktivitások, szakmai publikációk (előadások tartása, oktatás-képzés tartása, szakmai cikkek írása, stb.),
 • projektmenedzsment szervezeti tagság, funkció, szakmai- és társadalmi szervezeti tagságok, funkciók,
 • projektmenedzseri tevékenység elismerése (díjak, kitüntetések, egyéb elismerések),
 1. A pályázat kidolgozottsága (5%):
 • a bírálati szempontok szerinti pályázat kidolgozása
 • a pályázat formai alakja, nyelvezete, helyesírása

 

Az érvényes pályázathoz az alábbiak kitöltése szükséges:

  1 pld. Aláírt jelentkezési lap (szkennelve)

(1. számú Melléklet)

  1 pld. Pályázati projekt(ek) leírás

(2. számú Melléklet)

  1 pld. Szakmai önéletrajz

(3. számú Melléklet)

   

A pályázat beadása elektronikusan történik a jelentkezési lap és a felsorolt mellékletek következő e-mail címre történő elküldésével: szalay.imre@pmi.hu.

A fenti dokumentumok külön igényelhetők a szalay.imre@pmi.hu címről.