Vissza

Az IGF nyilvános felhívása témák és előadók választására

Az első hazai Internet Governance Forum, mely a HTE és az IVSZ szervezésében Budapesten szeptember 12-én kerül megrendezésre, a konferencia témáira és előadóira irányuló javaslattételre szólítja fel az érdeklődőket. Az angol nyelvű konferencia témája a Magyarországot és a régiót érintő internetirányításra vonatkozó kérdéskör. A javaslatok benyújtásának határideje 2019. július 31.


Új benyújtási határidő: július 31.

Az IGF sok szereplős platform, amely teret biztosít az internetirányításra vonatkozó közpolitikai kérdések megvitatásának. Az ENSZ égisze alatt szervezett rendezvény célja megszólítani a helyi és regionális internetfelhasználókat, beleértve a kormányzati szférát, a magánszektort, a civil szervezeteket éppúgy, mint a technikai szereplőket és az akadémikusokat.

A szervezés nyitott, transzparens, széleskörű, nem kereskedelmi alapú részvételi elvek mentén zajlik. Éppen ezért a társadalom minden internetirányításban érintett résztvevőjétől várják a javaslatokat, függetlenül attól, hogy ki milyen országból, háttérből való, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, vagy éppen milyen korú.

Javaslatot lehet tenni a következőkre:

  • a személyes érdeklődés alapján felmerülő témákra
  • a rendezvény meghívott előadóira, akár vendégelőadó, akár a panelbeszélgetésekben résztvevő személy státuszában

Mind a témákra, mind az előadókra vonatkozó javaslatokhoz csatolni kell egy rövid indoklást. Előadók felkérése esetén szükséges a javasolt személy előzetes beleegyezése. Kérjük, hogy ezt juttassa el hozzánk a személy elérhetőségeivel, és egy rövid szakmai életrajzzal együtt. Bárki jelölheti önmagát is.

A javaslat mellé kérik a javaslattevő adatainak (név, beosztás, emailcím, ország) megadását is, valamint a javaslattevő hozzájárulását ahhoz, hogy neve, mint a téma vagy az előadó előterjesztője közzétételre kerülhessen.

A szervezők az előadók utazási és szállásköltségeit nem állják.

Az előadók kiválasztásánál a társadalom fair és pontos reprezentálását tartják szem előtt, figyelembe véve a nemeket, a regionális sokszínűséget, és hogy széles körű megszólításra törekszenek. A témák a beérkezett javaslatok alapján lesznek eldöntve. Minden kiválasztott előadót értesítenek.

A javaslatokat az info@igfhungary.hu emailcímre várják a szervezők. A javaslatok benyújtásának határideje 2019. július 31.

A részletes angol nyelvű felhívás az alábbi linken található:
https://igfhungary.hu/newsletter/newsletter_igf_190626.html