Vissza

A 2020. május 26-án tartott Elnökségi ülés témái

A május 26-i ülésen szintén online módon tárgyalt az Elnökség, de ez most már mindenki számára természetessé vált. Az első napirendi pontban az oktatási portfolió helyzetéről és első pilot projektjéről hangzott el beszámoló. A második napirendi pontban a Jelölő Bizottság számolt be az eddig elvégzett munkájáról. A harmadik napirendi pontban a Közgyűlés előterjesztéseit fogadta el. A negyedik napirendi pontban a Gazdasági Bizottság elnöke ismételten a nagyobb árbevételt hozó lehetőségeket tekintette át az Elnökség tagjaival, különös tekintettel a 2020-as év pandémia miatti rendkívül nehéz pénzügyi helyzete fényében. Az ötödik napirendi pontban az állami kitüntetésekre történő felterjesztések voltak a középpontban.


Az első napirendi pontban Mester Máté számolt be az oktatási portfolió jelenlegi helyzetéről és az első pilotprojektről. Egy kezdeti oktatási anyag összeállt, ennek a tesztje is volt egyben az első pilotprojekt, melyet eredetileg kiscsoportos, személyes formában terveztek megtartani, de a járvány miatt néhány hét alatt ezt át kellett konfigurálni online oktatássá. A tematika a jelenlegi trendek, platformok, fizikai alapok, műszaki hálózatok, piaci helyzet, a szabályozás, az infrastruktúra, az előfizetői oldal és a jövő trendjei témaköröket ölelte fel. A portfolió prezentációi egységes formát kaptak, mely modern és egyedi jelleget adott az oktatás vizuális anyagának.
A továbbformáláshoz a tanfolyam után egy részletes online kérdőíven keresztül mérték le a szervezők, hogy mit kell még változtatni, és mi az, ami jó volt, tetszett. A kérdőívben természetesen az oktatás hasznossága, hatékonysága kapta a főszerepet. A kérdőív válaszaiból kiderült, hogy az online forma nem hátrány, valamint az is, hogy alapvetően sikeres volt az oktatási pilotprojekt. A finom részletek tekintetében a válaszok segítenek a továbbfejlesztésben, a hiányosságok pótlásában. Emellett további modulokat is célszerű létrehozni, esetleg kevert műszaki-piaci-szabályozási keresztmetszettel. Erre a tervezett időpont 2020. szeptember.

A második napirendi pontban Kolláth Gábor, a Jelölő Bizottság tagja adott képet az elvégzett munkáról s beszámolt a tagsággal, a szakosztályokkal és a jelenlegi Elnökség tagjaival folytatott beszélgetések, vélemények nyomán kialakult személyi javaslatokról. Mivel a Közgyűlés a járványhelyzet miatt őszre tolódik, így a JB még tovább folytatja a munkáját, hogy a még jelölttel betöltetlen helyekre is találjanak megfelelő személyeket.

A harmadik napirendi pontban az eredetileg a Közgyűlésre szánt dokumentumok alapján szavazott az Elnökség ezek elfogadásáról, mert a könyvvizsgálói jelentést és az Ellenőrző Bizottság tájékoztatóját mind a HTE, mind a HTEnet tekintetében határidőre tovább kellett küldeni.

A negyedik napirendi pont ismételten a megváltozott helyzetben még hangsúlyosabb, árbevételt hozó lehetőségek kialakítására koncentrált. Előterjesztője a Gazdasági Bizottság vezetője, Szűcs Miklós volt, de az egyes pontokhoz már konkrét személyek neve került oda, akik az adott téma fő zászlóvivői lesznek. Az ülésen már többen ebből a körből is megszólaltak, és elmondták, mire jutottak az adott témákkal. Külön nehezítés a jelenlegi helyzetben, hogy továbbra is bizonytalan, mit tud majd a HTE személyes részvétellel megszervezni, mikor oldódnak fel a korlátozások – és mikor kezdődnek újra. A palettán így egyaránt szerepeltek online konferencia javaslatok, tanulmány témák, együttműködési megállapodások és egyéb lehetőségek is.

Az ötödik napirendi pontban Bartolits István elnökségi tag tartott előterjesztést az állami kitüntetésekre javasolható HTE tagok anyagainak az előkészítéséről. Itt a magasabb állami kitüntetésekre történő felterjesztés mellett a miniszteri szintű kitüntetések is lényegesek, ezekre igyekszik a HTE minden alkalommal javaslatot küldeni, ehhez azonban már előkészített nevekre, anyagokra van szükség, mert a határidők általában rövidek. Hosszabb távon célszerű lesz a tagjaink szélesebb – többnyire a HTE kitüntetésben már részesültek – körétől bekérni az önéletrajzukat, mert ezek hiányában ezt az előkészítő munkát nehéz megtenni. Az ülésen elhangzott javaslatokat Bartolits István a várható október 23-i javaslattételhez előkészíti.