Vissza

A 2017. szeptember 7-én tartott Elnökségi ülés témái

A szeptember 7-i elnökségi ülés az első napirendi pontban a HTE MediaNet konferencia előkészítésével foglalkozott. A következő napirendben az éves munkaterv áttekintésére került sor. A tudományos terület éves terve volt a harmadik napirendi pont témája. A negyedik napirendi pontban az első féléves költségvetésről hangzott el beszámoló. Az ötödik napirendi pontban a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat pályázat eredményét fogadta el az Elnökség. A hatodik pontban az ISZB választás előkészítése volt a középpontban, míg az utolsó napirendi pont a HTE képzési portfólióját ismertette.


Az első napirendi pontban Szűcs Miklós, a HTE MediaNet 2017 Programbizottságának az elnöke számolt be a szakmai program állásáról. A program már szinte teljesen összeállt, csak kisebb egyeztetések vannak hátra. Teljes a létszáma a kormányzati kerekasztalnak, a plenáris előadás is rögzítésre került. A délutáni szekciókban két párhuzamos szekció már teljesen kitöltött, a harmadik szekcióra is vannak már javaslatok, így várhatóan ez is bekerül a programba. Pénteken a szabályozási szekcióval kezdődik a nap, ennek a programja is már teljes, a záró előadást pedig - az előzetes tervek szerint - a Médiatanács egyik tagja fogja megtartani. Nagy Péter a szervezést illetően elmondta hogy a logisztikai rész is jól áll, a regisztrált résztvevők száma még alacsony, de most jön a nyár utáni szokásos felfutás, így a végső létszám akár kétszáz fő közelében is lehet.

A második napirendi pontban Bánkuti Erzsébet főtitkár terjesztette elő az éves munkaterv hátralévő részére vonatkozó módosítási javaslatokat. Ezek elsősorban egyes témák átütemezését jelentették az előterjesztők elfoglaltságai miatt, de a tagságfejlesztésre és a címzetes szenátorokra vonatkozóan új napirendi igénypontok is megjelentek. A módosításokat az Elnökség elfogadta.

A harmadik napirendi pontban Gerhátné Udvary Eszter a tudományos terület éves tervét mutatta be, kiegészítve az írásos előterjesztését. A tudományos terület zászlóshajója az Infocommunications Journal és a Híradástechnika folyóirat, melyekre különös figyelmet kíván fordítani. A kapcsolatépítésnél az MTA, az IEEE és a szakirányú egyetemek kerülhetnek előtérbe. Szintén kiemelt terület a HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat, melynek már hagyománya van. Ezt eddig egyedül menedzselte, de keresi a megoldást arra, hogy valaki átvegye tőle ezt a feladatot. A hallgatók tudományos tevékenységének a támogatását továbbra is fontosnak tartja, itt kérdésként merült fel, hogy lehetne a jó diplomamunkát benyújtó hallgatókat a konferenciákra bevinni előadóként. Emellett a fiatal mérnökökre is érdemes lehet fókuszálni.

A HTE első féléves költségvetése, illetve az év végére várható eredmény volt a negyedik napirendi pont témája. Mester Máté nem tudott az ülésen részt venni, de előzetesen egyeztetett Nagy Péterrel és Kis Gergellyel, tehát látszanak a sarokszámok. A májusi Közgyűlés 6 millió forintos veszteségű HTE költségvetést fogadott el, melyet egy extra költségelhatárolás miatt várhatóan nem tudunk tartani. Likviditási gondot nem jelent, hiszen a korábbi évek felhalmozásai fedezetet nyújtanak a kiugró értéknek. Mester Máté az írásos előterjesztésben több kérdést is megfogalmazott a következő időszakra vonatkozóan, melyek elsősorban a bevételek növelését célozzák. Kis Gergely szerint a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódóan és az 5G-s témákban a HTE szerepet vállalhatna, mert ebben van szellemi tőkénk. Véleménye szerint a HTE készülő képzési portfóliója is sikeres lehet hosszú távon.

A hatodik napirendi pont apropóját az adja, hogy az Infokommunikációs Szakértő Bizottság (ISZB) tagjainak a két éves mandátuma hamarosan lejár. Magyar Gábor kiemelte, hogy a HTE nagyon fontos szakértő testületéről van szó, akik jól dolgoznak. Az ISZB beszámolója az októberi elnökségi ülés témája lesz, ide a jelenlegi ISZB elnök, Jereb László már személyi javaslatokat is fog hozni. Személy szerint ő nem vállalja tovább az elnöki megbízatást, de tagként továbbra is rendelkezésre áll. Magyar Gábor felkérte az Elnökség tagjait, hogy gondolkozzanak új jelöltek nevein is, szélesítve ezzel a felkérhető szakemberek listáját. A személyi kérdésekre mihamarabb vissza kell térni.

A hetedik napirendi pontban a HTE képzési portfolió állásáról számolt be Nagy Péter operatív igazgató. A koncepció alapját az adja, hogy a HTE mind a fiataloknak, mind a középkorúaknak értéket adjon. Ehhez Sere Péter vezetésével készül egy megvalósíthatósági tanulmány is, mely felméri, van-e erre igény és ha igen, mely területeken. A cél az, hogy olyan területeket célozzon meg, amit mások nem kínálnak, jól elhatárolt, szűk területek legyenek és kis létszámú csoportok számára történjék meg a tudásátadás megfelelő hatásfokkal. Bánkuti Erzsébet szerint pl. az államigazgatásban erre nagy igény lehet, a döntéshozó minisztériumoknak is szükségük lenne ilyen irányú információkra, ami nem csak műszaki jellegű lehet. Az Elnökség egyhangú határozatot hozott az újgenerációs tudásmegosztás megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetéséről. Az elkészült tanulmány értékelésére a novemberi vagy decemberi ülésen tér vissza a vezetés – az elkészülést követően.

Az egyebek napirendi pontban Oláh István – visszatérve a költségvetésre – javasolta, hogy a novemberi ülés ismételten foglalkozzon a 2017-es költségvetés veszteségeinek a csökkentésével.

Nagy Péter tájékoztatást adott arról, hogy az október 23-i állami ünnepre tekintettel milyen díjakra való felterjesztések készültek el az NFM felé.