Vissza

A 2014. május 7-én tartott cikluszáró Választmányi ülés témái

Az ülés a Projektmenedzsment Fórum beszámolójával indult, majd a május 25-i Taggyűlés forgatókönyvének a véglegesítése és a Választmány küldötteinek a kiválasztása következett. Ezek után a Választmány áttekintette a Taggyűlés kötelező elemeinek a dokumentumait: a mérleget és az eredménykimutatást, az egyszerűsített beszámolót, a közhasznúsági mellékletet és a könyvvizsgálói jelentést. Napirenden volt még a főtitkári beszámoló felépítése, majd egy előremutató téma, a HTE Infokom2014 Szervező Bizottságának az elnöke számolt be a konferencia előkészítő munkáiról. Végezetül – a három éves ciklus lezárása okán – Huszty Gábor, a HTE elnöke értékelte a három év eredményeit.


A májusi Választmányi ülés több szempontból is különleges státusszal bírt. Egyrészt a jelenlegi Választmánynak ez volt az utolsó ülése, mivel lejárt a három éves megbízatásuk. Ugyanakkor Választmányi ülésként is utolsó volt, hiszen az Alapszabály módosítása értelmében az újonnan megválasztott vezetést már Elnökségnek hívjuk. Mindez a napirendi pontok többségét nem érintette, csak az utolsó napirendi pont foglalkozott egyfajta elnöki visszatekintéssel.

 

Az első napirendi pontban Prónay Gábor, a Projektmenedzsment Fórum Szervező Bizottságának az elnöke számolt be az április 10-i rendezvényről. Elmondta, hogy 17-ik alkalommal került megrendezésre a PM Fórum, az évente megrendezett konferencia pedig igyekszik az igényekhez illeszkedő, az újdonságokat külön szekcióba besoroló programmal előállni minden évben. Idén is több lábon állt a Fórum, újdonságként jelent meg a startup szekció, a shared service szekció és idén is sikerült egy külön HR szekciót behozni a programba. A szakma tapasztalt szakemberei mellett szép számmal jelentek meg fiatalok is a konferencián, ami a HTE Akadémia szervezésének a sikerét mutatja, ezért köszönetet mondott Gyenes Péternek, az „Akadémia atyjának". Emellett szót ejtett a nehézségekről is. A szponzorok száma tovább csökkent, pedig a fórumról jó vélemények jöttek vissza és a felmérések is azt mutatják, hogy a projektmenedzsmentre egyre inkább szükség van. Ennek a csökkenésnek az okát egyrészt a nehezedő gazdasági helyzetben, másrészt a növekvő számú PM rendezvényben látja. Élesedett a verseny ebben a szektorban, a sok PM rendezvény pedig döntésre kényszeríti mind a szponzorokat, mind a résztvevőket, hogy melyik konferenciá(ka)t támogassák. Örvendetes viszont, hogy idén a résztvevők száma egy kicsit emelkedett a tavalyihoz képest. A sorozat – remélhetőleg további létszám-emelkedéssel – folytatódik, a 18. PM Fórumra várhatóan 2015. április 2-án fog sor kerülni.

A második napirendi pontban Huszty Gábor, a HTE elnöke véglegesítette a Taggyűlés programját. A szakmai előadást a Prezi vezető fejlesztője tartja, a Választmány kollektív lemondása után pedig Pap László, a HTE tiszteletbeli elnöke fogja levezetni a Taggyűlés hátralévő részét az új vezetés megválasztásáig. A program többi része már a korábbi Választmányi ülésen rögzítve lett, abban változás nincsen. A Választmány ezek után megválasztotta a saját küldötteit Gyenes Péter és Imre Sándor személyében.

A következő napirendi pontokban a Taggyűlés kötelező dokumentumainak az áttekintésére került sor. Nagy Péter ismertette, hogy a mérleg és az eredménykimutatás rendben megszületett, azt az Ellenőrző Bizottság megkapta, s vizsgálai eredményeit a Taggyűlésen elmondja. Ugyancsak elkészült az elektronikus adatlapként kitöltendő egyszerűsített beszámoló és a közhasznúsági melléklet, melyeket majd az Országos Bírói Hivatalnak kell megküldeni a Taggyűlés elfogadó szavazata után. Rendelkezésre áll a könyvvizsgálói jelentés is, mely összefoglaló megállapításai szerint mindent rendben talált.

A Főtitkár ezek után a főtitkári beszámoló felépítését ismertette azzal, hogy a részletek tekintetében alapvetően az áprilisi Elnökségi ülésen elmondottakat fogja a Taggyűlés elé vinni, kiegészítve persze a 2013-as év pénzügyi eredményeivel és a 2014-es év pénzügyi tervének a sarokszámaival.

A nem túl izgalmas, ámde fontos és kötelező napirendi pontok után végre izgalmas téma következett, a HTE Infokom 2014 konferencia előkészítésének a beszámolója. A Szervező Bizottság elnöke, Imre Sándor elmondta, hogy a program előkészítése jól halad, már kiválasztották a szekcióvezetőket, akik aktívan részt vesznek a szekciójuk programjának az összeállításában, az előadók felkérésében. Erre a folyamatra fog ráépülni a szponzorációs munka is, ami összességében egy értékes programmal rendelkező és nyereséges konferencia megrendezését teszi lehetővé. Marketing feladatként jelentkezik ezek után a szakma megszólítása és a résztvevők számának a növelése. A konferencia részletei a HTE honlapján a http://www.hte.hu/infokom2014 címen már olvashatóak.

Végezetül Huszty Gábor, a HTE elnöke értékelte az elmúlt három éves ciklust. Elmondta, hogy az eredeti elképzelés szerint a Választmány a HTE-t az iparhoz szerette volna közelebb vinni, de erről a célkitűzésről kiderült, hogy egykönnyen nem valósítható meg. A hazai infokom szegmensben az igazán aktív szakember rétegnek nem volt ideje a HTE-re, mert minden energiáját a munkahelyi feladatok és a magánélet, megélhetés foglalja le. Emellett legfeljebb az érdekképviseleti funkciót megvalósító szervezetekre fordítanak némi energiát, érthető, hogy miért. A három éves ciklus alatt a HTE konferenciaszervezési missziójáról is lényegesen megváltozott a véleménye, úgy látja, hogy ez az egyik legfontosabb tevékenysége a HTE-nek. Eredményei egyaránt hasznosak a HTE tagjainak és a szektor nem-HTE tagjainak is, így itt jól egymásra találnak a szakemberek tagságtól függetlenül is.

Továbbra is aggasztó a HTE korfája, a tagság folyamatosan öregszik és ezen a vártnál is nehezebb változtatni. A fiatal generáció nem szereti a „tagsági hovatartozás" jellegű kötődést, így aki el is jár a HTE jó rendezvényeire, az sem válik taggá. A fiatalság nagyobb részét azonban még megszólítani is nehéz, mert nem érzik vonzónak a HTE-t, ehhez új kezdeményezéseket kell meghonosítani. Az aktív szakmai munkától éppen elváló nyugdíjas rétegnek viszont kedve és ideje is van az önzetlen közösségi munkára, erre több területen is bátran támaszkodhattunk, ám ők azonban nem tudnak már további kapcsolatokat behozni, szponzorokat fellelni, ehhez az aktív rétegre kellene támaszkodni. Végezetül elmondja, hogy a három éves ciklus talán legfontosabb célkitűzése a HTE pénzügyi helyzetének a stabilizálása volt, ami ebben a nehéz gazdasági helyzetben, ami a civil szervezetek számára különösen nagy kihívást jelent, komoly feladatot jelentett. A HTE a három éves ciklus összes pénzügyi évét jelentős pozitív eredménnyel zárta, s a 2014-es évre is nyereséges pénzügyi előrejelzéssel adja át az új vezetésnek a stafétát. A felhalmozott tartalék alapot adhat már a következő vezetésnek a fentebb említett problémák megoldásában bátrabb kezdeményezésekhez, új akciók indításához anélkül, hogy a HTE pénzügyi helyzete veszélybe kerüljön. Az utolsó ülés utolsó napirendjében ehhez az eredményhez köszönte meg a Választmány támogatását, munkáját az elmúlt három esztendőben, valamint abban a 25 esztendőben, amit a HTE vezetésében töltött különböző pozíciókban 1990 óta.

 

Bartolits István
főtitkár