Vissza

A 2013. május 8-án tartott Választmányi ülés témái

A májusi Választmányi ülés elfogadta a Díjbizottság Pollák-Virág díjra tett javaslatait, beszámolót hallgatott meg az Infokommunikációs Szakértő Bizottság pályázatairól, majd a május 23-i Közgyűlés előkészítésével foglalkozott. Elfogadta az Alapszabály tervezetének a végleges változatát, meghallgatta a HTE MediaNet 2013 és az IEEE ICC 2013 konferencia konferencia előkészítésének a beszámolóját. Végezetül az áprilisban megalakult Intelligens Energetikai Rendszerek Szakosztály létrejöttét hagyta jóvá.


Az első napirendi pontban Horváth Pál, a Díjbizottság elnöke ismertette a Pollák-Virág díjra javasoltak listáját. Döntésük értelmében az Infocommunications Journal cikkei mellett értékelték a Híradástechnika külön szám tutorial cikkeit is és két cikket is a magyar számból javasoltak díjazni. A Választmány a Díjbizottság előterjesztését egyhangúlag elfogadta.

A második napirendi pontban Bartolits István ismertette az ISZB pályázatra érkezett jelentkezéseket. Az ISZB megújításával foglalkozó ad-hoc bizottság javaslata az volt a Választmány felé, hogy a nívós pályázati anyagok ellenére is tovább kell folytatni a megfelelő személyek keresését, mert az informatika és a mobil technológia terén nem volt jelentkező. Célszerűnek látszik erre egy-egy szakértőt célirányosan keresni, mert az ISZB-nek valamilyen szinten minden területet le kell fednie. A pályázatok kiértékelését az ad-hoc bizottság tovább folytatja, a többi ISZB tag természetesen a jelentkezők közül lesz kiválasztva.

A harmadik napirendi pont a közelgő Közgyűlés előkészítésével foglalkozott. Nagy Péter elmondta, hogy a szakmai előadást Bertalan Zsolt (MAVIR vezérigazgató) fogja tartani az Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században címmel. A témának az Okos Jövő Innovációs klaszterhez való HTE csatlakozás mellett az új Intelligens Energetikai Rendszerek Szakosztály megalakulása is aktualitást ad.

A Közgyűlés témája a HTE 2013-as költségvetése is, melyet a Választmány rövid vita után elfogadott. A 2013-as költségvetés 1,2 millió forint körüli eredménnyel lett tervezve. Ebben a jó hír, hogy – az előzetes félelmeink ellenére – erre az évre is pozitív eredmény várható, ezt viszont csak az idei bevételi és kiadási mérlegszámok megduplázásával tudja a HTE elérni. Mivel az idei forgalmi szint megtartása mellett viszont közel hatmillió Ft-os veszteséggel lehetett volna tervezni, a Választmány elfogadta a költségvetési tervet.

Nagy Péter ügyvezető beszámolt a közhasznúsági melléklet elkészítésének az új rendszeréről is, melyet az eddigi évekkel ellentétben nem egy szöveges leírás keretében kell elkészíteni, hanem egy erősen szabályozott, nyomtatványkitöltő programmal kell elkészíteni.

Ugyancsak a Közgyűlés témája – és a kellemes hírek közé tartozik – a 2012-es mérleg és eredménykimutatás elkészülte. A végleges adatok szerint a HTE a 2012-es pénzügyi évet 8,04 millió Ft eredménnyel zárta, ami több mint kétszerese a tervezettnek. Az időközben szintén elkészült könyvvizsgálói jelentés szerint a mérleg és az eredménykimutatás megfelel a számviteli szabályoknak, a könyvvizsgáló minden dokumentumot rendben lévőnek talált.

A Közgyűlés előkészítésének a zárásaként a Főtitkár elmondta, hogy a főtitkári beszámoló felépítése azonos lesz a tavalyi évben elmondottal, kitér mindazokra a nagyobb eredményekre, amit az előző Közgyűlés óta a HTE elért, de utalni fog a hiányosságokra is.

A negyedik napirendi pontban Huszty Gábor, a HTE Elnöke az Alapszabály több egyeztetés után elkészült tervezetét mutatta be, melyet a Választmány tagjai már előzetesen megkaptak. A Választmány megállapította, hogy a korábbi javaslatok teljes mértékben beépültek a végleges változatba és vita nélkül elfogadta azt. A Választmány döntött arról is, hogy a tervezet kikerülhet a Közgyűlés honlapjára is annak érdekében, hogy a küldöttek részletesen tanulmányozhassák a szöveget a Közgyűlésig.

Az ötödik napirendi pontban a HTE MediaNet 2013 konferencia előkészítéséről hangzott el beszámoló Magyar Gábor, a konferencia elnöke részéről. A Választmány megvitatta Heszberger Zalán, a konferencia Programbizottságának az elnöke által benyújtott írásos anyagot is. A konferenciáról részleteket a már elindult honlapon lehet olvasni a www.hte.hu/medianet2013 címen.

Az év – de talán a HTE történetének is – a legnagyobb szabású eseményéről, az IEEE ICC 2013 konferencia előkészítési munkáiról Vida Rolland, a Külügyi bizottság elnöke adott rövid összefoglalót. Örömhír, de ugyanakkor növekvő terhet is okoz a résztvevők egyre magasabb száma, várhatóan a létszám az 1500 főt is túllépi. A három Duna-parti szálloda – a Sofitel, az Intercontinental és a Marriott – mellett a budai oldalon horgonyzó Európa-hajót is be kellett vonni a helyszínek sorába, ami különlegességként is fog szolgálni a résztvevők számára. Az ott étkezőket kishajók fogják átvinni a Dunán – és persze visszahozni is. A következő napok feszített munkát fognak hozni annak érdekében, hogy az öt napos rendezvényt zökkenőmentesen lehessen lebonyolítani.

Végezetül a Választmány az újonnan alakult szakosztály nevének a elfogadásán vitázott. Eredetileg a szakosztály Smart Energetikai Rendszerek néven alakult meg, ami szakmailag ugyan érthető, de végül is a Választmány úgy döntött, hogy a hazai köznyelvben nem igazán elfogadott „smart" helyett az „intelligens" szót javasolja elfogadásra. Bár a mobil telefonok esetében a „smart" helyett az „okos" honosodott meg, de ezt a Választmány egyöntetűen elvetette. Az új szakosztály neve – amivel az alakuló ülés tagjai is azonosulni tudnak -  így Intelligens Energetikai Rendszerek Szakosztály lett.

A Választmány az új szakosztálynak jó munkát, izgalmas rendezvényeket és taglétszámában mihamarabbi bővülést kíván. Egyben ez úton is ösztönözni kívánja a HTE tagjait új, a jelenlegi és a jövő műszaki és üzleti megoldásait felkaroló további szakosztályok elindítására.  

Bartolits István
főtitkár