Vissza

A 2013. január 9-én tartott Választmányi ülés témái

A január 9-i Választmányi ülés elsőként az egész éves munkatervet állította össze. Utána folytatta az őszi HTE konferencia kialakítását. Kialakította az Alapszabály módosítás ütemtervét, majd foglalkozott a 2013-as szakmai közösség pályázatok tartalmi kérdéseivel. Végezetül a HTE várható pénzügyi eredményéről adott tájékoztatást az ügyvezető igazgató, majd a HTE számlarend kialakításának a vitájával zárult az év első Választmányi ülése.


Mint minden évben, idén is azzal indult a választmányi munka, hogy a Főtitkár ismertette a 2013-as Választmányi ülések időpontját és azok jelenleg már ismert napirendi pontjait. Mivel a napirendi pontok egy részét törvényi vagy rendeleti határidők szabják meg, így a Főtitkár ismertette, mely napirendi pontokat köti határidő. Ezek után a Választmány áttekintette az éves munkatervet és javaslatokat tett a napirendek módosítására.

A következő napirendi pontban a HTE őszi konferenciájának a kialakítását folytatta a Választmány. Kitűzte mindazokat a stratégiai pontokat, melyekben a konferencia alakuló szervező bizottságának a döntéseit a Választmány is figyelemmel kívánja kísérni. Ezek közé a döntések közé tartozik a konferencia neve, időpontja és a program kialakításának a sarokpontjai. A Választmány egyetértett abban, hogy a stratégiai kérdésekben a szervező bizottságnak mihamarabb javaslatot kell kidolgoznia.

Nehéz, de konstruktív munkát végzett a Választmány az Alapszabály módosítás ütemtervének a vitájában. Nagy Péter ügyvezető igazgató egy részletes ütemtervet terjesztett a Választmány elé, jelezve, hogy ennek mely pontjai mozdíthatók és hol érez benne még időbeli feszültségeket. Az Alapszabály módosítása három elemből tevődik össze. Az első elem a törvényi kötelezettség, mert a megváltozott szabályozás következtében bizonyos módosításokat idén mindenképpen át kell vezetni. A másik elem a Választmány javaslatait tartalmazza, melyek egy részét már az őszi Elnökségi ülés is tárgyalta. A harmadik elem annak az ad-hoc stratégiai bizottságnak a javaslatain alapul, melynek a működéséről már korábban olvashattak tagjaink a HTE honlapon a Választmány júliusi és decemberi ülésének az összefoglalójában. A Választmány áttekintette a javaslatot és módosításokat ajánlott az ütemtervben, azt a gondolatot szem előtt tartva, hogy a szakmai közösségeknek a lehető legtöbb alkalmuk legyen véleményezni a javasolt módosításokat. Mivel az Alapszabály módosításáról a május 23-ra tervezett Közgyűlésnek kell döntenie, ezért ebben a témában feszes munkára lesz szükség. A módosítások menedzselésére külön bizottság alakul Huszty Gábor Elnök, Bölcskei Imre, Baksa Sarolta, Imre Sándor, Nagy Péter és Sallai Gyula részvételével.  

A negyedik napirendi pontban Maros Dóra, a Választmány szakmai közösségekért felelős tagja ismertette a javaslatait a szakmai közösségek támogatására kiírni szándékozott pályázat témájában. A Választmány a javaslatok egy részét azonnali beépítésre javasolta, más részeinek a bevezetését pedig a stratégai bizottság munkájának a végeredménye függvényében javasolja ismét megvizsgálni. A Választmány döntésének megfelelően az elfogadott javaslatok beépítése után a pályázatnak még januárban meg kell jelennie a HTE honlapján (a  pályázat január 18-án megjelentszerk.).

Örömteli napirendi ponttá vált az ötödik, melyben Nagy Péter ügyvezető igazgató a Gazdasági Bizottsággal közösen kialakított előzetes 2012-es HTE eredményt mutatta be. Ezek a számok még nem feltétlenül egyeznek meg a végleges mérlegeredménnyel, ennek az oka az, hogy az előzetes mérleg elkészítésekor még várhatóak voltak 2012-höz kapcsolódó befutó tételek. A nagyságrend azonban már jól látszik. Ezek szerint a HTE-nek 2012.ben sikerült megőriznie a pénzügyi stabilitását és mintegy 7 millió forintos eredménnyel fogja tudni zárni a 2012-es évet.

Az Elnök és a Főtitkár ez úton is kifejezi köszönetét mindazoknak a szervezeteknek, cégeknek, intézményeknek, akik segítettek ennek a stabilitásnak a megőrzésében, s ugyancsak köszönetet mond mindazon egyéni tagjainak és támogató személyeinek, akik munkájukkal, lelkesedésükkel mozdították elő a HTE programjait.

Végezetül a Választmány a HTE SzMSz mellékleteként szereplő HTE számlarend elfogadási folyamatát vitatta meg. Mivel ez a közel 100 oldalas dokumentum a jelenlegi legfrissebb jogszabályok ismeretben és alapos pénzügyi jártassággal véleményezhető, így a Választmány a döntése előtt feltétlenül látni kívánja a HTE könyvvizsgálójának a szakvéleményét. A dokumentum elfogadására csak ez után lát lehetőséget. Ennek megfelelően a melléklet elfogadására csak a következő Választmányi ülésen kerülhet sor.

 

Bartolits István

főtitkár