Tiszteletbeli elnökök

Huszty Gábor (2014)
Köveskuti Lajos (2009)
Pap László (2006)
Sallai Gyula (2011)
Zombory László (2006)

 

Tiszteletbeli szenátorok

Antal László (2010, 2015)
Ágoston György (2011, 2016)
Berceli Tibor (2012)
Bölcskei Imre (2011, 2016)
Csopaki Gyula (2012)
Drozdy Győző (2009, 2015)
Gefferthné Halász Edit (2010, 2015)
Gosztony Géza (2011,2016)
Gödör Éva (2010, 2015)
Halász Miklós (2010, 2015)
Hanzó Lajos (2013)

Hazay István (2009, 2015)
Heckenast Gábor (2009, 2015)
Horváth László (2012)
Jereb László (2009, 2015)
Kolláth Gábor (2011, 2016)
Lajtha György (2009, 2015)
Máté Mária (2011, 2016)
Nemes László (2014)
Schmideg Iván (2010, 2015)
Takács György (2009, 2015)

 

Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli tagjait az Egyesületben kifejtett évtizedes áldozatos társadalmi munkásságért, illetve az Egyesület elismertségéért, eredményességéért végzett kiemelkedő tevékenységért az Egyesület taggyűlése tiszteletbeli szenátorrá nyilváníthatja. Az erre vonatkozó javaslatot az elnökség készíti elő, tekintetbe véve, hogy a tiszteletbeli szenátorok száma nem haladhatja meg a szenátus rendes tagjainak számát. A javaslatot jóváhagyásra az Egyesület elnöke terjeszti a taggyűlés elé. A cím adományozását követő öt évig érvényes, adományozása megismételhető.

Az Egyesület elnöksége kiemelt egyesületi feladatot ellátó, de a szenátusban szavazati joggal nem rendelkező személyeket, megbízatásuk időszakára, de legfeljebb egy évre címzetes szenátori címmel ruházhatja fel. A címmel való felruházás megismételhető, azonban a címet egyidejűleg legfeljebb tíz személy viselheti.

Az Egyesület megválasztott elnökeit, leköszönésük után érdemei elismeréseként az Egyesület taggyűlése tiszteletbeli elnökének nyilváníthatja. Az erre vonatkozó javaslatot jóváhagyásra az Egyesület aktív elnöke terjeszti a taggyűlés elé.

Az elismerő címek visszavonásáról – indokolt esetben – a taggyűlés dönt.        / HTE Alapszabály 1. függelék 5. pont /

*Zárójelben a megválasztásuk időpontja.

Tiszteletbeli tagok

Antalné Zákonyi Magdolna
Tihanyi Katalin

 

Korábbi Tiszteletbeli Elnök, Tiszteletbeli Szenátorok

Gordos Géza  (2006-2014)
Antalné Zákonyi Magdolna (2009-2015)
Fodor István (2009-2015)
Halmi Gábor (2009-2015)
Jutasi István (2010-2011)
Kántor Csaba (2011-2016)
Maradi István (2011-2016)
Vozák László (2010-2015)

Korábbi Címzetes szenátorok

Gerhátné Udvary Eszter - tudományos terület, diplomaterv és szakdolgozat pályázat (2014. július 2.- 2015. július 2.)
Vida Rolland - külső kapcsolati terület, IEEE kapcsolattartás (2014. július 2. - 2016. június 3.)
Hoffmann Péter - HTE Akadémia, HTE fiatalok (2015. június 3. - 2016. június 2.)