Tiszteletbeli elnökök

Huszty Gábor (2014)
Köveskuti Lajos (2009)
Pap László (2006)
Sallai Gyula (2011)
Zombory László (2006)

 

Tiszteletbeli szenátorok

Antal László (2010, 2015)
Ágoston György (2011, 2016)
Bölcskei Imre (2011, 2016)
Drozdy Győző (2009, 2015)
Gefferthné Halász Edit (2010, 2015)
Gosztony Géza (2011,2016)
Gödör Éva (2010, 2015)
Gyenes Péter (2017)
Halász Miklós (2010, 2015)
Hanzó Lajos (2013)
Hazay István (2009, 2015)

Heckenast Gábor (2009, 2015)
Horváth László (2012, 2017)
Jereb László (2009, 2015)
Kolláth Gábor (2011, 2016)
Lajtha György (2009, 2015)
Máté Mária (2011, 2016)
Nemes László (2014)
Schmideg Iván (2010, 2015)
Szíjártó Zoltán (2017)
Takács György (2009, 2015)

 

Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli tagjait az Egyesületben kifejtett évtizedes áldozatos társadalmi munkásságért, illetve az Egyesület elismertségéért, eredményességéért végzett kiemelkedő tevékenységért az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli szenátorrá nyilváníthatja. Az erre vonatkozó javaslatot az elnökség készíti elő, tekintetbe véve, hogy a tiszteletbeli szenátorok száma nem haladhatja meg a szenátus rendes tagjainak számát. A javaslatot jóváhagyásra az Egyesület elnöke terjeszti a közgyűlés elé. A cím adományozását követő öt évig érvényes, adományozása megismételhető.

Az Egyesület elnöksége kiemelt egyesületi feladatot ellátó, de a szenátusban szavazati joggal nem rendelkező személyeket, megbízatásuk időszakára, de legfeljebb egy évre címzetes szenátori címmel ruházhatja fel. A címmel való felruházás megismételhető, azonban a címet egyidejűleg legfeljebb tíz személy viselheti.

Az Egyesület megválasztott elnökeit, leköszönésük után érdemei elismeréseként az Egyesület közgyűlése tiszteletbeli elnökének nyilváníthatja. Az erre vonatkozó javaslatot jóváhagyásra az Egyesület aktív elnöke terjeszti a közgyűlés elé.

Az elismerő címek visszavonásáról – indokolt esetben – a közgyűlés dönt.        / HTE Alapszabály 1. függelék 5. pont /

*Zárójelben a megválasztásuk időpontja.

Tiszteletbeli tagok

Antalné Zákonyi Magdolna
Tihanyi Katalin

 

Korábbi Tiszteletbeli Elnök

Gordos Géza  (2006-2014)

Korábbi Tiszteletbeli Szenátorok

Antalné Zákonyi Magdolna (2009-2015)
Berceli Tibor (2012-2017)
Csopaki Gyula (2012-2017)
Fodor István (2009-2015)
Halmi Gábor (2009-2015)
Jutasi István (2010-2011)
Kántor Csaba (2011-2016)
Maradi István (2011-2016)
Vozák László (2010-2015)

Korábbi Címzetes szenátorok

Gerhátné Udvary Eszter - tudományos terület, diplomaterv és szakdolgozat pályázat (2014. július 2.- 2015. július 2.)
Vida Rolland - külső kapcsolati terület, IEEE kapcsolattartás (2014. július 2. - 2016. június 3.)
Hoffmann Péter - HTE Akadémia, HTE fiatalok (2015. június 3. - 2016. június 2.)
Mester Máté (2016. október 18. - 2017. október 17.) a HTE gazdasági tevékenységével kapcsolatos feladatok segítése)