Infokommunikációs Szakértő Bizottság


Jereb László
ISZB elnök

dr. Baksa Sarolta
ISZB alelnök

Frischmann Gábor
ISZB alelnök

 


Bódi Antal

 

dr. Grad János

Kenderessy Miklósdr. Kovács Oszkár

Máthé János

 


dr. Schmideg Iván

 


Szivi László

 


Vannai Nándor

 

 

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény lehetőséget nyújtott arra, hogy a HTE a tevékenységi körében jogalkotó feladatokat végző minisztériumokkal, elsődlegesen az infokommunikációért is felelős Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (NFM) stratégiai partneri megállapodást kössön. A különféle szakmapolitikai, stratégiai dokumentumok, jogszabálytervezetek szakszerű, a vállalati érdekeken felülemelkedő, kiegyensúlyozott véleményezését Egyesületünk mindig fontos feladatának tekintette, ez jelentette eddig is elismertségünk egyik alapját. Éppen ezért a Választmány 2011. februárban úgy döntött, hogy létrehoz egy 11 tagú, elismert szakértőkből álló új bizottságot a HTE-n belül a véleményezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, azóta 2013-ban illetve 2015-ben személyi összetételében megújult bizottság folytatta a munkát.

A Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata.

 

Az ISZB 2014-es tevékenysége

(rövidített)

Az előzményekről:
A HTE első ISZB-je 2011 óta működik. A jelenlegi személyi összetételű a második, illetőleg részben a harmadik ISZB, amely bizottság a munkáját 2013. március 28. napján kezdte meg. Ezt követően egészült ki létszámban a HTE módosult Alapszabálya és az ISZB megújított SZMSZ-e szerint.
A részben módosult SZMSZ alapján az új tagokkal működő testület munkája során azonban változatlanul követte az első ciklusban kialakított munkamódszerét. Érdemben is változatlanul érvényesíteni igyekezett, hogy tevékenysége alkalmával a szakmai jellegű tudományos szempontokat vegye figyelembe, ennek keretében őrizze meg a HTE értékeit.
Az ISZB 2011-2012 évre vonatkozó első beszámolójából, majd 2014. január 21-én készített második beszámolójából nem ismételjük meg a tudományos civil szervezeteknek a szakmai véleményalkotásban elérhető eredményeiről és lehetőségeiről szóló kritikát, az együttműködés nem minden esetben kedvező feltételeit, a szabályozók és a jogalkotók eljárásaival kapcsolatos problémákat (különös tekintettel az esetenként teljesíthetetlenül rövid véleményalkotási időszakokra, vagy az észrevételek figyelembevételének visszacsatolására), mert azok ma is helytállóak.

Az elvégzett feladatokról:

Az ISZB a napirenden lévő 2014-es beszámoltatási időszak alatt az alábbi, jelentősebb stratégiai jellegű, vagy koncepcionális szabályozási anyagokat tekintette át; illetőleg alakította ki egyesekről javaslatait és ajánlotta – továbbítás céljából - a HTE Elnöksége számára (Az egyes tervezeteket az előkészítő által nyilvánosságra hozott felületről, vagy célzottan felkérés alapján tekintettük át):

  1. a polgári frekvenciasávok felhasználásáról szóló nmhh rendelet tervezet;
  2. a nemzeti infokommunikációs stratégia (elfogadott anyag volt, csak átnézésre szolgált);
  3. a különleges jogrend idejére szóló felkészülésről (kormányrendelet tervezet);
  4. konzultáció lehetősége a szélessávú körzethálózatokról (a piaci szereplőket érintő stratégiai anyag volt)
  5. a közigazgatási és közszolgáltatás fejlesztési operatív program;
  6. az elektronikus hírközlés építményeinek engedélyezéséről szóló nmhh rendelet; (elhelyezés, építési engedélyezési eljárás, építési napló);
  7. Zöld Könyv az infokommunikációs szektor 2014-2020 közötti fejlesztési irányairól akciótervi dokumentum; (NFM tervezet)
  8. az Eht. módosítása (az Ogy.hoz benyújtott törvényjavaslatot tanulmányoztuk át);
  9. az előfizetői szerződésekről szóló jogszabály módosítása (fogyasztóvédelmi szabályokat tartalmazott).


Budapest, 2015. március 16.

dr. Baksa Sarolta
az ISZB elnöke

 

ISZB 2013-2015 között

Elnök: dr. Baksa Sarolta
Alelnök: dr. Takács György
Tagok: Bódi Antal, Gálig Zoltán, dr. Grad János, Kenderessy Miklós, 
dr. Kovács Oszkár, dr. Schmideg Iván, Szittner Károly, Szivi László

 

ISZB 2011-2013 között

Elnök: dr. Takács György
Alelnök: dr. Abos Imre, dr. Baksa Sarolta
Tagok: dr. Bausz Andrea, dr. Drozdy Győző, Gálig Zoltán, dr. Koppányi Szabolcs, 
dr. Maros Dóra, Oláh István, dr. Szilágyi Sándor, Szivi László
Állandó szakértők:

Kis Gergely, dr. Kovács Oszkár, dr. Litter Zsuzsanna,
dr. Schmideg Iván