« Hírek listája

HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2017

A HTE az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében diplomaterv és szakdolgozat pályázatot hirdet.


HTE Diplomaterv és Szakdolgozat Pályázat 2017

A HTE az innováció ösztönzése és fontosságának tudatosítása érdekében diplomaterv és szakdolgozat pályázatot hirdet az alábbi egyetemek és főiskolák hallgatói részére:

– Budapesti Corvinus Egyetem (BCE)
– Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
– Debreceni Egyetem
– Dunaújvárosi Főiskola
– Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
– Eszterházy Károly Egyetem
– Gábor Dénes Főiskola
– Miskolci Egyetem
– Nemzeti Közszolgálati Egyetem (korábban Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem)
– Nyugat-magyarországi Egyetem
– Óbudai Egyetem
– Pannon Egyetem
– Pázmány Péter Katolikus Egyetem
– Pécsi Tudományegyetem
– Széchenyi István Egyetem
– Szegedi Tudományegyetem
 

A pályázat az alábbi két kategóriában kerül kiírásra:

A kategória: intézmények MSc programjában vagy 5 éves egyetemi képzésében résztvevő hallgatók
B kategória: intézmények BSc programjában vagy főiskolai képzésben résztvevő hallgatók

IEEE ComSoc különdíj: a HTE az IEEE Communication Society-vel és az IEEE Hungarian Joint ComSoc/MTT/AP/ED/EMC Chapterrel közösen különdíjat hozott létre az angol nyelvű dolgozatokkal pályázó hallgatók részére.

Az A kategóriában az I. díj 120.000 Ft, a B kategóriában az I. díj 75.000 Ft. Az IEEE ComSoc különdíjas, illetve az A és B kategória II. és a III. helyezettek mindkét kategóriában tárgyjutalomban részesülnek. A díjak odaítéléséről a HTE ipari és felsőoktatási tagjaiból álló Bíráló Bizottság dönt, amelynek elnökét és tagjait a HTE Tudományos területért felelős elnökségi tagja kéri fel. A díjazottak névsorát a HTE honlapján hozzuk nyilvánosságra.

A pályázaton minden hallgató részt vehet, aki diplomatervét, ill. szakdolgozatát nappali tagozaton a HTE által képviselt szakmai területen készíti és záróvizsgáját 2017-ben, legkésőbb 2017. június 30-ig leteszi és jeles (5.00) minősítésű diplomatervét, ill. szakdolgozatát a Záróvizsga Bizottság a pályázatra javasolja.

A pályázaton kategóriánként egy tanszékről maximum 3 dolgozat vehet részt. Nagyobb számú beérkező dolgozat esetén a pályaműveket a mellékelt bírálat alapján a HTE Tudományos Bizottság rangsorolja és csak hármat ad át a Bíráló Bizottságnak. Kérjük mindezek figyelembevétét a javaslatok kiadásánál!

A pályázatra a HTE honlapjáról (www.hte.hu) letölthető, illetve a záróvizsga bizottságtól kapott jelentkezési lappal lehet jelentkezni az ott megadott eljárás szerint. Csak a hiánytalanul kitöltött pályázati lapot, a diplomatervet/szakdolgozatot és a dolgozat bírálatát tartalmazó jelentkezést tekintjük érvényesnek.

Beadási határidő: 2017. július 1.

Eredményhirdetés várhatóan szeptember 7-ét követően.

Jelentkezési lap

A korábbi évek díjazottainak listája
 

 

Gerhátné Dr. Udvary Eszter (udvary@mht.bme.hu )
HTE, Bíráló Bizottság elnöke

 

 

 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Tagdíjfizetés részletei

------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------

Hírek RSS

Kiemelkedő támogatást nyújtó kollektív tagjaink